Konferencja 2020

Konferencja „Kolekcje – kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone” (15-20 czerwca 2020 r.)

Konferencja "Kolekcje: kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone" odbyła się na platformie Teams w dniach 15, 17, 19 i 20 czerwca 2020 r. i stała się okazją do dyskusji na tematy związane z kolekcjami i ich historią, oraz podzielenia się wynikami prowadzonych badań. W trwających cztery dni obradach wzięło udział 36 prelegentów z 15 instytucji oraz kilkudziesięciu słuchaczy. W tym samym roku opublikowano też dwujęzyczną publikację pokonferencyjną, którą można pobrać poniżej.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu "Badania strat wojennych MNG. Etap III - ogólnopolska konferencja naukowa wraz z publikacją", dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu "Badanie polskich strat wojennych". Partnerami konferencji były Muzeum Gdańska i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o poszczególnych prelegentach, abstraktami wygłoszonych referatów oraz przede wszystkim z nagraniami wystąpień:

*Możliwość odtworzenia poszczególnych wystąpień zależna jest od zgód udzielonych wcześniej przez prelegentów.


Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem dr. Magdaleny Mielnik, koordynatorki projektu i organizatorki konferencji, zamieszczonym w czasopiśmie "Cenne, bezcenne, utracone" (Nr 1(98)-2(99)/2020), który stanowi podsumowanie tego wydarzenia. PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU