Publikacje

Wykaz publikacji Muzeum Narodowego w Gdańsku dotyczących strat wojennych i badań proweniencyjnych:

 • H. Kowalska, Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku. Seria nowa, t. 1, Malarstwo, Gdańsk 2017.
 • Straty wojenne. Kolekcja Jacoba Kabruna, t. 1, Ryciny. Historia i dokumentacja, oprac. K. Zabuska, Poznań 2000.
 • Straty wojenne. Kolekcja Jacoba Kabruna, t. 2, Ryciny. Katalog, oprac. K. Zabuska, Poznań 2000.
 • Straty wojenne. Kolekcja Jacoba Kabruna, t. 3, Ryciny. Ilustracje, oprac. K. Zabuska, Poznań 2000.
 • Straty wojenne. Kolekcja Jacoba Kabruna, t. 4, Rysunki, oprac. G. Zinówko, Poznań 2006.
 • Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Gdańsku, t. 1, Straty w dziedzinie sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, red. M. Danielewicz, Gdańsk 2005.
 • Straty wojenne Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku, t. 2, Straty w dziedzinie rzemiosła artystycznego: meble, bursztyny, metale, red. I. Ziętkiewicz, Gdańsk 2005.
 • Straty wojenne Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku, t. 3, Straty w dziedzinie ceramiki, red. M. Stempowska, Gdańsk 2007.
 • M. Mielnik, Carl Friedrich von Gralath (1741-1818) i jego galeria portretów, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 10
 • J. Daniluk, Uwagi o muzeach i kolekcjach prywatnych międzywojennego Gdańska, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 32
 • H. Kowalska, Gdańskie zabytki ciągle poszukiwane, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 50
 • L. Łopuski, Z Monachium do Gdańska. Głowa Hitlera i Matka z dzieckiem Josefa Thoraka – kilka uwag historycznych, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 66
 • H. Kowalska, Miniatura Hansa Holbeina Portret kupca Gdańskiego Johanna Schwarzwalda. Zaginiony depozyt ze zbiorów Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 88
 • S. Parais, Historia i plan przebudowy klasztoru Franciszkanów w Gdańsku w kontekście archiwaliów zachowanych w Muzeum Narodowym w Gdańsku, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 96
 • M. Mielnik, „Danziger Zeitung” jako źródło badań nad historią Stadtmuseum Danzig, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 100
 • W. Grochowska, Der Denkmalpfleger für Werke der Bildenden Kunst in Danzig. Dienstbuch für die Inventarisation. Notatnik Willego Drosta jako jedno ze źródeł do badań nad przedwojenną dokumentacją fotograficzną zachowaną w Muzeum Narodowym w Gdańsku, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 106
 • M. Podgórzak, Badanie strat wojennych w Muzeum Narodowym w Gdańsku – komunikat, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, nr 1 (11), s. 114

Pozostałe publikacje pracowników Muzeum Narodowego w Gdańsku dotyczące strat wojennych instytucji:

 • M. Mielnik, M. F. Woźniak, Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum) w Gdańsku, Zarys Dziejów, Ramy Organizacyjne, Główne Kierunki Działalności PRZECZYTAJ ONLINE
 • W. Grochowska, S. Parais, Badania proweniencyjne w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Projekt budowy strony internetowej straty.mng.gda.pl i udostępnienie źródeł online, „Cenne, bezcenne, utracone” 2020, nr 3(100) – 4(101)/2020 [w przygotowaniu] PRZECZYTAJ ONLINE
 • M. Mielnik, Ogólnopolska konferencja naukowa, kolekcje: kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 15–20 czerwca 2020 roku, „Cenne, bezcenne, utracone” 2020, nr 1(98) – 2(99)/2020 PRZECZYTAJ ONLINE
 • A. Baranowska-Fietkiewicz, Lech Łopuski, Kolekcja zegarów w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w: Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej, red. J. Trupinda, A. Siuciak, Malbork 2019
 • M. Krajewska, Powojenne dzieje zbiorów ceramiki i szkła Muzeum Narodowego w Gdańsku – odbudowa kolekcji w latach 1945-1953. Ludzie i fakty, w: Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej, red. J. Trupinda, A. Siuciak, Malbork 2019
 • H. Kowalska, L. Łopuski, M. Mielnik, Z Berlina do Gdańska, „Cenne, bezcenne, utracone” 2013, nr 1/74, s. 28-34 PRZECZYTAJ ONLINE