Introduction

Kolejne źródła opublikowane na stronie

Kolejne źródła opublikowane na stronie

W zakładce „Źródła” dodaliśmy nowe dokumenty. W ramach prac nad projektem „Badania kolekcji Jacoba Kabruna – etap I” zostały opracowane kolejne źródła dotyczące historii kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Na naszej stronie opublikowaliśmy transkrypcję i oryginalny tekst dwóch dokumentów: Sprawozdań Zarządu Muzeum z lat 1871 – 1875 oraz Kroniki Zarządu Muzeum z lat 1901 – 1911. Oba źródła są niezwykle przydatnym materiałem do badania strat wojennych, a także ze względu na różnorodność poruszanej tematyki mogą być nieocenione w badaniu historii muzealnictwa, wystawiennictwa, sztuki XIX i początków XX wieku. Zapraszamy do lektury!

MNG/A/II/8: Kronika Zarządu Muzeum – przykładowe strony źródła

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.