Kontakt

sprawy merytoryczne związane z prowadzonymi badaniami proweniencyjnymi, w tym nad stratami wojennymi, w Oddziale Sztuki Dawnej MNG:

dr Magdalena Mielnik
m.mielnik[at]mng.gda.pl