Kontakt

sprawy merytoryczne związane z prowadzonymi badaniami proweniencyjnymi, w tym nad stratami wojennymi, w Oddziale Sztuki Dawnej MNG:

dr Magdalena Mielnik
m.mielnik[at]mng.gda.pl

sprawy techniczne związane ze stroną straty.mng.gda.pl i funkcjonalnością narzędzia do udostępniania spisu negatywów:

Weronika Grochowska
w.grochowska[at]mng.gda.pl

sprawy związane z realizacją projektu "Badanie polskich strat wojennych - budowa strony internetowej":

Sylwia Parais
s.parais[at]mng.gda.pl