Introduction

Seminarium podsumowujące dwuletni projekt „Badania kolekcji Jacoba Kabruna – etap I” | 14.12

Seminarium podsumowujące dwuletni projekt „Badania kolekcji Jacoba Kabruna – etap I” | 14.12

Zapraszamy na Seminarium podsumowujące projekt „Badania kolekcji Jacoba Kabruna – etap I”, realizowany przez ostatnie dwa lata w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną referaty badaczy biorących udział w projekcie, na temat opracowywanych przez nich źródeł. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

Kiedy? środa, 14 grudnia 2022 od godziny 10:00
Gdzie? NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Jaracza 14
Wstęp wolny

Muzeum Narodowe w Gdańsku od wielu lat prowadzi konsekwentne działania mające na celu pełne opracowanie strat wojennych instytucji. W ostatnich latach, dzięki dofinansowaniu z MKiDN umożliwiającemu zastosowanie nowoczesnych technologii, możliwe stało się pełniejsze wykorzystanie i szersze udostępnienie źródeł pisanych oraz ikonograficznych z zasobów Muzeum i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Od końca 2020 r. wyniki badań prowadzonych przez MNG są sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej straty.mng.gda.pl. Wśród informacji o charakterze popularno-naukowym, dotyczących historii muzeum, jego kolekcji i strat wojennych, planowane jest również publikowanie opracowań źródeł dotyczących przedwojennych zbiorów. Jako pierwsze źródło opublikowano w 2020 r. spis negatywów, źródło jak dotąd w badaniach wykorzystywane niezwykle rzadko. Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku możliwe było udostępnienie nie tylko opracowania źródła, ale również zestawienie go w formie elektronicznej ze skanem oryginału. W ramach projektu realizowanego przez ostatnie dwa lata opracowano kolejne źródła, które zostaną udostęnione na stronie, między innymi „Kronikę Zarządu Muzeum 1904-1912”.

Jednym z trzonów przedwojennych zbiorów Muzeum była kolekcja Jacoba i Augusta Kabrunów, której rozbudowę kontynuowała później Fundacja Kabrunowska. Digitalizacja i opracowanie źródeł związanych z tą kolekcją, zapoczątkowane w 2021 roku, są punktem wyjścia do badań nad samą kolekcją oraz historią poszczególnych dzieł wchodzących w jej skład. Największym brakiem, jeśli chodzi o opracowania strat wojennych MNG, jest w tym momencie kolekcja Jacoba Kabruna i jego syna Augusta. Założeniem projektu jest m.in. opracowanie dokumentów związanych z działalnością początków Muzeum Miejskiego, kiedy kolekcja została przekazana do Muzeum oraz rozbudowywana przez powołaną do tego Fundację Kabrunowską. Podczas dwuletniego projektu realizowanego w ramach ministerialnego programu „Badanie polskich strat wojennych”, oprócz wspomnianej „Kroniki” analizie poddane zostały sprawozdania z lat 1870-1885 oraz 1904-1910, inwentarz kolekcji Kabruna z 1856 roku oraz inwentarz Muzeum Miejskiego w 1885 roku. Na rok 2023 planowana jest publikacja książki autorstwa Pani Heleny Kowalskiej, dotycząca kolekcji malarstwa Jacoba i Augusta Kabrunów.

Program:

10:00 – wstęp i powitanie gości
10:15dr Magdalena Mielnik Projekt „Badanie strat wojennych kolekcji Jacoba Kabruna – etap I” – wprowadzenie
10:30 – Alicja Andrzejewska-Zając – Kabrun plus. Pierwsze kolekcje Stadtmuseum Danzig w świetle badań archiwalnych
11:00 – przerwa
11:15 – Lech Łopuski, Sylwia Parais – Sprawozdania Zarządu Muzeum 1871-1885 oraz Inventarium der Oelgemaelde und Kunstwerke in der Raeumen des Franziskaner Kloster’s z 1885, jako źródła do prowadzenia badań nad stratami wojennymi z kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku.
11:45 – przerwa
12:00dr Janusz Dargacz (Muzeum Gdańska) – Kronika Zarządu Muzeum Miejskiego w Gdańsku (1904-1912) jako źródło do badań gdańskiego muzealnictwa
12:30 – dr Beata Purc – Zachowane obrazy z kolekcji Jacoba i Augusta Kabrunów w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku
13:00 – przerwa
13:30 – Helena KowalskaStraty z kolekcji Jacoba i Augusta Kabrunów
14:30 – dyskusja i podsumowanie spotkania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.