Introduction

Spis negatywów i szklane negatywy dawnego Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Spis negatywów i szklane negatywy dawnego Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Na stronie straty.mng.gda.pl poza informacjami dotyczącymi przedwojennej historii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz aktualnościami na temat naszych działań w ramach badań proweniencyjnych, chcielibyśmy udostępniać również źródła, które wspólnie opracowujemy.

Wraz ze startem strony udostępniamy pierwsze z nich – spis negatywów. Jest to inwentarz szklanych negatywów, który liczy dziesięć tysięcy wpisów. Niestety, zachowało się zaledwie tysiąc szklanych negatywów odnotowanych w tym obszernym źródle. Digitalizacja ich i opracowanie w latach 2015 i 2017, oraz opracowanie samego spisu negatywów w 2019 r., dostarczyły materiał, który w 2020 r. połączyliśmy i udostępniamy w formie przeszukiwalnej bazy danych.

Ekspozycja Muzeum Miejskiego w Gdańsku
(MNG/GGF/139/FG/62, zdjęcie wykonano w marcu 1926 r.)

Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku, które zdigitalizowało dla nas cały spis, możemy udostępniać nie tylko opracowanie tego rozbudowanego materiału, ale również samo źródło.

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem negatywów i naszymi szklanymi negatywami. Więcej informacji o spisie znajduje się pod tym linkiem 😊

alternatywny
Wystawa prac Fritza Klimscha w Muzeum Miejskim w Gdańsku
(MNG/GGF/139/FG/490, zdjęcie wykonano w maju 1941 r.)

Spis negatywów został udostępniony w ramach projektu „Badanie strat wojennych MNG – budowa strony internetowej”, który realizowany był przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w 2020 r. Materiał źródłowy udostępniono dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.