Materiały źródłowe

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych źródeł archiwalnych, które dotyczą przedwojennej działalności Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku.

Inwentarze Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Provinzial - Gewerbe - Museum Inventarium 1882 – pierwszy inwentarz Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum)

Inventarium des Stadtmuseums zu Danzig. Werthtaxe vom 31. Maerz 1887 – pierwszy inwentarz Stadtmuseum Danzig prowadzony do 1926 roku

Verzeichnis der älteren, d. h. vor Jahre 1800 entstandenen Danziger Tafelgemälde in Stadtmuseum zu Danzig mit Ausnahme der zur „Kabrunschen Sammlung” gehörigen Werke 1901 – inwentarz malarstwa poza obrazami z  kolekcji Jakoba Kabruna

Stadtmuseum zu Danzig, Gemaelde -  Verzeichnis 1902 (MNG/A/I/16) -  spis malarstwa z kolekcji malarstwa z Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Verzeichnis der Gemälde im Stadtmuseum zu Danzig, 1910 (MNG/A/I/21) - spis malarstwa z kolekcji malarstwa z Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Inwentarze kolekcji Jakoba Kabruna

Verzeichniss eines Theiles der Kabrin’schen Bildgalerie in Danzig aufgestellt in den Hause Hundegasse No 10. Preis 2 Sgr. Vehrmehrte, verbeserte Auflage, Danzig 1856 – spis obrazów z kolekcji Jakoba Kabruna prezentowanych w kamienicy przy Hundegasse 10

Kabrun Verzeichn. d. Gemälde und Kupferstiche NO 1- 8800 Stadtmuseum. Zugangliste von Kupferst. Ec. 1881 - przepisany katalog rycin i rysunków Blocka i Duisburga i spis kolekcji Augusta Kabruna i Louise Wilhelmine Trauschke

Spisy, dokumenty wojenne

Verzeichniss der Kunstgegenstände, die dem Museum Juni 1945 aus dem Keller des Zeughauses zurückgegeben wurden (291 Nummern) (MNG/A/VII/7) – lista dzieł sztuki, które powróciły do muzeum z piwnic zbrojowni w czerwcu 1945 roku

Inventar der Kunstgegenstände des Danziger Stadtmuseum übergeben Ende Juli 1945 (MNG/A/I/14) – inwentarz dzieł sztuki Muzeum Miejskiego w Gdańsku przekazany pod koniec lipca 1945 roku przez Willego Drosta

Wykaz zakupy, rachunki – 1944 – 1945 (MNG/A/III/3)

Spisy ewakuacyjne 1942 – 1945 (MNG/A/VII/2, MNG/SD/A/9) – zawierają podstawowe informacje o ewakuowanych dziełach, które poza tymi spisami nie figurują w żadnych inwentarzach,a posiadają muzealne numery nwntaarzowe. Są bezcennym źródłem w ustaleniu kierunków wywozów dzieł

Eingänge von Kunstgegenstände 1945 (MNG/A/VII/8) – wykaz zabytków przywiezionych do Muzeum Miejskiego w 1945 roku

Spisy dzieł rewindykowanych: malarstwo, rzeźba, 1956 (MNG/A/VII/3)

Wykaz zbiorów malarstwa (1944) i Wykaz strat malarstwa według dawnych spisów (1965) (MNG/A/I/18)

Inne archiwalia związane z działalnością Muzeum Miejskiego

Plattenverzeichniss (APGd 1384/60) – rękopiśmienny inwentarz przedwojennych szklanych negatywów, spis obejmuje 10 tysięcy pozycji i dotyczy negatywów powstałych w latach 1915-1944 ZOBACZ SPIS NEGATYWÓW ONLINE

Inwentarz odbitek fotograficznych (MNG/A/I/17)

Wykaz darów i depozytów 1872 – 1910

Sprawozdanie Zarządu Muzeum 1871 – 1885 (MNG/A/II/1) – omówiona działalność Muzeum w układzie chronologicznym, przyjęcia darów, zakupy, wypożyczenia, wystawy itp. Istotne źródło dla ustalenia proweniencji wielu dzieł.

Kronika Zarządu Muzeum 1904 – 1912 (MNG/A/II/8) – kontynuacja wcześniejszych sprawozdań Muzeum

Sprawozdania z lat 1919-1924 (MNG/A/II/3)